Evangelische kerk?

Wie zijn de Evangelische christenen?

Evangelische christenen zijn enorm divers. “Evangelisch” betekent eenvoudigweg dat iemand het Goede Nieuws (Gr: “Evangelion”) van Gods liefde voor de wereld gelooft en wil leven naar het voorbeeld van Jezus Christus. Maar dat kan je op vele manieren doen, en daarom zijn Evangelische christenen een heel kleurrijke groep mensen, die elk hun eigenheid hebben, maar zich aan elkaar verbonden weten door hun gezamenlijk geloof in de Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wat geloven Evangelische christenen?

Kortweg geloven Evangelische christenen wat de apostel Paulus bondig samenvatte: “Jezus is Heer!” (1Kor. 12:3). Jezus is geen profeet uit ver vervlogen tijden, maar de Heer van hemel en aarde, de Zoon van God die de dood overwonnen heeft (1Kor. 15:1-11). Wij geloven dat wie op Jezus zijn vertrouwen stelt, nooit bedrogen zal uitkomen. Wil je een uitgebreidere geloofsbelijdenis, dan verwijzen we graag naar wat de christelijke kerk al zowat 1900 jaar belijdt in de Apostolische geloofsbelijdenis. Wil je graag weten wat christen-zijn inhoudt, kan je altijd contact met ons opnemen of online meer te weten komen op www.waaromjezus.nl.

Wat zijn Evangelische kerken?

In Vlaanderen zijn er een paar honderd vrije Evangelische kerken, van allerlei signatuur. Vrije kerken zijn, zoals de naam al zegt, gekenmerkt door een nadruk op de vrijheid van de lokale gemeenschap. Een vrije kerk bepaalt zelf hoe zij haar samenkomsten organiseert, welke nadrukken zij legt in hun evangelieverkondiging, hoe de gemeente geleid wordt en met welke kerken en gemeenschappen zij zich verbindt. Dit betekent dat vrije kerken erg divers zijn. Er zijn vrije kerken met een strakke, traditionele liturgie en vrije “huiskerken” die vooral de wederzijdse zorg onder gelovigen wil stimuleren. De Evangelische kerk in Aarschot probeert hierin een “middenpositie” in te nemen.

Meer vragen?

Stuur gewoon even een berichtje naar Jasper Meganck, de voorganger van onze kerk.