De Evangelische Kerk Aarschot financieel

Financiële situatie en plannen

Het is een uitdaging om een kleine gemeente als de Evangelische Kerk te Aarschot financieel gezond te houden: uitgaven voor een kleine kerk zijn vaak vergelijkbaar met die van een grote kerk, ook al zijn de inkomsten beduidend lager. We denken dan aan kosten aan het gebouw, loonkosten voor een voorganger, sprekersvergoedingen, etc.

Onze leden en vaste bezoekers zijn zich ervan bewust dat ook de werking van een kerk geld kost en dat we als gemeente daarenboven niet enkel in onszelf, maar met name ook in de wereld in nood willen investeren. Daarom heeft de kerk een eigen vzw opgericht, die de financiële zaken van de kerk regelt (rekeningnummer BE32 7390 1021 4202). Vele leden en bezoekers steunen de kerk door een maandelijkse overschrijving en/of door op zondagmorgen een bijdrage in de collectiebus bij de ingang van de kerk te deponeren.

Van de inkomsten worden de huur en onderhoud van het gebouw en de loonkosten van de voorganger gedragen. Jaarlijks wordt ook een bedrag opzijgezet voor evangelisatie, voor de zondagschoolwerking, voor de mediatheek, etc. We organiseren ook regelmatig open activiteiten in Aarschot en steunen vast christelijke projecten. U kan altijd een overzicht van de concrete budgettering, de inkomsten en de uitgaven opvragen bij Jelle Creemers; hij zal u hier graag in voorzien.

Wij hebben, door de veranderingen die we de laatste jaren hebben mogen meemaken, de diepe overtuiging dat God in onze gemeente aan het werk is, en wij vertrouwen op zijn voorziening in onze toekomstige noden. Hem alleen zij de eer !