Informatie zondagsdiensten

De dienst op zondag start om 9.30 uur en duurt tot 10.45 uur.

Er worden liederen gezongen, uit de Bijbel gelezen (we volgen momenteel het oecumenisch leesrooster) en er is een preek van 20 minuten over een onderwerp uit de leesteksten (zie volgende tabel).

Ook de kinderen worden in onze diensten betrokken. We zingen kinderliederen en geven ook aan hen een boodschap mee.

Na 10.45 uur kan je nog blijven om iets te drinken en te knabbelen.

Iedereen welkom !

Datum Dienstleiding Prediking Leesteksten
28 januari Louis Jasper Johannes 6:24-42, Johannes 7:1-9, Johannes 18:28-40
4 februari Jasper Gie  Johannes 8:33-58, Johannes 15:18 – 16:4, Johannes 18:19-24
11 februari  Alfred  Vrije bijdragen
18 februari Glenn Dominique Vandelanoote  Keuze gastspreker
25 februari Louis Karel  Johannes 4:31-38, Ezra 8:21-23, Handelingen 13:1-3