Zondagsdienst

De dienst op zondag start om 9.30 uur en duurt tot 11.00 uur.

Er worden liederen gezongen, uit de Bijbel gelezen (we volgen momenteel het oecumenisch leesrooster) en er is een preek van 20 minuten over een onderwerp uit de leesteksten (zie volgende tabel).

Ook de kinderen worden in onze diensten betrokken. We zingen kinderliederen en geven ook aan hen een boodschap mee.

Na 10.45 uur kan je nog blijven om iets te drinken en te knabbelen.
Meer informatie vind je onder de tab “Agenda”

Elke Dienst kan je vrijblijvend bezoeken. Maar voor degene die de drempel toch nog te hoog vinden hebben we geregeld een ‘Open dienst’. Bij een “Open Dienst” is het onze bedoeling om mensen uit te nodigen die eens voor een keer een kijkje willen nemen om te zien hoe onze zondagsdienst functioneert. Iedereen is er welkom ! Op deze diensten houden we extra rekening met onze bezoekers. Er is geen avondmaal en we vermijden kerkjargon.

De Open Dienst start om 9:30 en gaat meestal door op een 5de zondag van een maand.