Informatie zondagsdiensten

De dienst op zondag start om 9.30 uur en duurt tot 10.45 uur.

Er worden liederen gezongen, uit de Bijbel gelezen (we volgen momenteel het oecumenisch leesrooster) en er is een preek van 20 minuten over een onderwerp uit de leesteksten (zie volgende tabel).

Ook de kinderen worden in onze diensten betrokken. We zingen kinderliederen en geven ook aan hen een boodschap mee.

Na 10.45 uur kan je nog blijven om iets te drinken en te knabbelen.

Iedereen welkom !

Serie oktober: “Wie is Jezus ?”

Datum Dienstleiding Prediking Leesteksten
1 oktober Alfred Vrijde bijdragen
8 oktober Glenn Karel Johannes 1:1-18 / Psalm 33:1-9
15 oktober Jelle Jasper Johannes 1:19-34 / Genesis 22:1-14
22 oktober Alfred Johannes 19:35-52 / 2 Samuel 7:1-17
29 oktober Jasper Gie TV dienst