Informatie zondagsdiensten

De dienst op zondag start om 9.30 uur en duurt tot 10.45 uur.

Er worden liederen gezongen, uit de Bijbel gelezen (we volgen momenteel het oecumenisch leesrooster) en er is een preek van 20 minuten over een onderwerp uit de leesteksten (zie volgende tabel).

Ook de kinderen worden in onze diensten betrokken. We zingen kinderliederen en geven ook aan hen een boodschap mee.

Na 10.45 uur kan je nog blijven om iets te drinken en te knabbelen.

Iedereen welkom !

Datum Dienstleiding Prediking Leesteksten
3 december Jasper Vrije bijdragen
10 december (1) Jelle Jules Dubrulle Keuze gastspreker
17 december Alfred Jasper Johannes 21:15-19, Handelingen 2:14-40, Joël 2: 28-32
24 december Glenn Karel Johannes 13:1-17, Handelingen 2:43-47, Psalm 133
31 december Louis Gie Johannes 17, Handelingen 6:1-7, Leviticus 26:12

(1) zondag 10 december gaat de dienst uitzonderlijk door in “De Springplank”, Godshertogestraat 36, 3200 Aarschot